onsdag 27. november 2013

Mjøsfisket borte i fremtiden?

Ut fra to artikkler i Jakt og Fiske nr 12, så kommer det ganske bekreftende at Kraabøl`s hensikter er å få slutt på mjøsfisket. Han har kommet mer og mer inn på at ørreten burde forvaltes som laks. Ut fra det leser jeg at mjøsfisket stoppes og fisket etter ørreten burde foregå som "gentlemansfiske" i lågen, som de så fint kaller det.
Jeg syntes ikke Kraabøl`s utspill om antagelser i fangster med tanke på % andel av hunderørret fanget i Mjøsa, og mengde er riktig. For det første mener jeg hans tall i antall gytere i lågen ikke er riktig da det ikke er gjort nok etter min mening å få fisk over dammen. Når det gjelder fangst i Mjøsa kan det nok stemme at 60-70% som fanges er hunderørret, men jeg mener dette er fordi minstemålet er satt for høyt slik at dette er styrt.
Kraabøl legger vel ikke sjul på at i steden for det tradisjonelle mjøsfisket bør man heller ta sikte på å fangster på sikt i lågen mellom 6-8 tonn. Det er som en som ei relativt god lakseelv sier han.
Ergo går dette som antatt til et mer ".eksklusivt" fiske i lågen!
Min påstand er at som forsker er Morten Kraabøl inhabil når det gjelder lågen på grunn av hans egeninteresse av fiske i lågen, der han er geita som passer havresekken.
Jeg er så forundret over hvilke beundring denne mannen vekker i fiskemiljøer, da han som forsker er såpartisk i sine utspill at det han som forsker har kommet fram til tolkes og styres mot hans egne interesser.
En ørretforsker som dykker etter storørreten, og som da fisker på den etterpå er faen forkastelig.
Høster hverken beundring eller respekt hos meg, selv om jeg vet denne mannen sitter på masse kunskap angåene gytebiologi spesiellt hos hunderørreten.
Denne slags gruppa som er dannet antar jeg at er en gruppe som i stor grad ønsker å tvinge frem et stopp på mjøsfisket.
Dette er dårlig nytt for hunderørreten da dette ikke kommer til å gagne hunderørreten mer enn det gjør i dag.
Nå burde vi mane frem smarte løsninger som gagner hunderørreten, og ikke bare mjøsfisker og gentlemansfiskere. Det innbærer regulering av minstemål, maksmål og fangststørrelse, både i lågen og i mjøsa.
Men ut fra mitt ståsted er det riv ruskende galt å fiske på gytefisk i lågen om denne stammen er så utsatt som dem mener. Så derfor bør Kraabøl`s raporter og forskning komme ørreten til gode og finne tider det ikke burde fiskes i lågen.
Jeg blir så inni helvete provosert av Kraabøl og denne inplementeringa av feilkunnskap i hans forsøk på å fylle lågen med fisk han kan fiske på, og ikke ville dele med andre.

Dere får gjøre deres egne tanker om dette, men her er mine sterkt filtrert.

Ingen kommentarer: